Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm: sınırlı dil becerileri, sınırlı oyun ve sınırlı sosyal etkileşimle karakterize bir nörogelişimsel bozukluktur. Her otizmli çocuğun semptomları, karakteri, davranışları diğerinden farklıdır. Bu yüzden “spektrum” tanılaması kullanılır. Otizmli çocuklarda günlük yaşam aktivitelerine katılımı engelleyen, yaşam kalitesini düşüren birçok farklı sorun vardır. Bu sorunların bir ergoterapist tarafından değerlendirilmesi ve müdahale edilmesi gerekmektedir. Ergoterapistlerin otizmli çocuklarda temel amaçları:

• Günlük yaşam aktivitelerine katılımı artırmak
• Akademik öğrenmeyi artırmak
• Topluma katılımını desteklemek
• Duyusal reaktivite zorluklarını azaltmak
• Duyusal algı sorunlarını gidermek
• İnce-kaba motor becerilerini desteklemek
• Sosyal katılımı desteklemek
• Stres kontrolü ve regülasyonu desteklemek
• Dürtüsel ve stereotipik davranışları azaltmak
• Yeme, içme, uyku, tuvalet gibi aktivitelerdeki kısıtlılıkları gidermek

Her çocuğun semptomları farklı olduğu gibi bir ergoterapist tarafından uygulanması gereken müdahale de farklıdır. Müdahale öncesi otizmli çocukları uzun ve detaylı bir değerlendirmek yapmak gerekmektedir. Öncelikle aileden hikaye almak sonra çocuğun yaşına ve seviyesine uygun standart testler uygulanmalı, klinik gözlem ve değerlendirmeler yapılmalıdır. Değerlendirme ve testler sonucunda çocuğun ihtiyaçlarına yönelik bir terapi programı oluşturulmalıdır. Terapi sürecine aile de dahil edilmelidir, gerekirse çocuğun ev ve okul ortamı da değerlendirilip, çocuğun öğretmeni, akrabaları veya arkadaşları da bilgilendirilmelidir. Otizmli çocukların terapi süreçleri zorludur ve sabır ister. Fakat doğru değerlendirme ve doğru müdahale sonucu çocukların yaşam kalitesi yükselir, günlük yaşam aktivitelerine katılımı artar, akademik becerileri gelişir ve hem çocuğun hem ailenin hayatı kolaylaşır.