Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü nöro-gelişimseldir, bireyin doğumu ile başlar ve devam eder. Eğitim hayatı içinde edinilmez. Özel Öğrenme Güçlüğü zeka düzeyi normal ve normalin üzerinde olan ancak zekası ve yaşına uygun performans gösterme­yen çocuklarda ortaya çıkar. Özel Öğrenme Güçlüğü, herhangi bir duyusal, fiziksel, ruhsal, kültürel soruna bağlı olmayan okuma, yazma, matematik, ifade becerisi, hareket becerisi gibi alanlarda gözlenir.

Özel öğrenme bozukluğu / disleksi konusu çeşitli ülkelerde yüzyılı aşkın zamandır araştırılıp irdeleniyor. Ancak ülkemizde hala gerek sağlık , gerekse eğitim alanında yeterince tanınmıyor .

Bu nedenle öğrenme güçlüğü çeken çocuklar ve gençler, eğitim sırasında anlaşılmıyor, kabul görmüyor, başaramıyorlar ve örseleniyorlar. Özel öğrenme güçlüğü çekenler, özel eğitim ve psikoterapi tekniklerinin kullandığı bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) uygulandığında güçlüklerini aşabilirler ve sorunlarını farklılık / özellik olarak yaşayabilirler. • Bazı araştırmacılar öğrenme güçlüğü çekilen primer sorun alanına odaklanmakta ,
• Okuma bozukluğu için Disleksi
• Yazı bozukluğu için Disgrafi
• Aritmetik bozukluk için Diskalkuli
terimini kullanmaktadır.